Adatkezelés

Adatkezelés


Kérjük, olvassa el és vegye figyelembe a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez, illetve a weboldal látogatásával kapcsolatban az alábbi adatkezelési tájékoztatót, melyet az Elhir Bt. (mint a WaterCleaner weboldal üzemeltetője, továbbiakban Elhir Bt.) adott ki.

személyes adatok kezelése a WaterCleaner oldalain kizárólag a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges mértékben és a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. A szóban forgó törvények, amelyeknek működésünk és szolgáltatásaink megfelelnek, a következők:
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv., adatvédelmi törvény);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A látogatók személyes adatnak minősíthető azonosító adatai közül néhány eltárolásra kerülhet az üzemeltetői rendszerben a következő módokon:
1. A weboldal látogatói által használt számítógépek, böngészőprogramok technikai kapcsolati adatai automatikusan képződnek és/vagy rögzülnek a kapcsolat ideje alatt, és ezek a kiszolgáló rendszer esemény- vagy más naplófájljaiba is bekerülhetnek.
2. Honlapunkon a vásárláshoz ún. vásárlói fiók létrehozása (regisztráció) szükséges. A vásárlói fiók létrehozásakor a regisztráló személy tudatosan szolgáltat adatokat magáról. A WaterCleaner weboldalon leadott megrendelések szállítási műveletei feltételezik a pontos személyes azonosító adatok megadását, hogy a művelet sikeresen megtörténhessen.

Elhir Bt. a vásárlók által közölt adatokat a vásárlási szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az ide vonatkozó törvények betartásával. Az adatok tárolásának időtartama: 5 év. Az utolsó adatközlést követő 5. év után, automatikusan töröljük a rögzített vásárlói adatokat. Vásárlói fiókját, és abban szereplő adatait természetesen kérésére bármikor töröljük rendszerünkből, ehhez kérjük, egy rövid e-mailben, "Vásárlói fiók törlése" tárgy címszóval jelezze felénk ilyen igényét, köszönjük!

A nem regisztrált adatközlök által megadott adatokat is az adatközlést követő 5. év után automatikusan töröljük.

A SPAM-et mi sem szeretjük, megadott adatait biztonságban tudhatja, azt harmadik személynek semilyen körülmények között nem adjuk ki (hatósági megkeresést leszámítva) és kizárólag rendeltetésszerű célokra használja. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek a vásárláskor megrendelt termék(ek) harmadik fél (futárszolgálat) által történő kézbesítéséhez / kiszállításához szükségesek.

Amennyiben vásárolni szeretne, kérjük ehhez hozza létre vásárlói fiókját adatainak megadásával.

Személyes adatok védelme: Elhir Bt. nem engedélyezi e-mail címek vagy egyéb azonosító adatok gyűjtését az általa nyújtott szolgáltatásokból vagy azok felhasználásával. Elhir Bt. nem engedélyezi és nem ad felhatalmazást a szolgáltatások oly módon történő használatára, mely lehetővé teszi a WaterCleaner weboldalon vásárlók azonosító adatainak (többek között e-mail címek) gyűjtését vagy beszerzését. A tudomásunkra jutott adatlopás esetén törvényi felelősségre vonást kezdeményezünk.

Adatainak biztonsága nálunk fontos szempont!

Az adat tulajdonosának jogai:
Minden adatot a törvény által előírt határidőn belül megsemmisítünk, ha az érintett adat tulajdonosa azt kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

Jogainak megsértése esetén az Elhir Bt, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Ügyfélszolgálatunknál bárki kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, azok esetleges tárolásáról, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.