Betegségeink legnagyobb részét a vegyi szennyezők okozzák!

A készítmények összetétele ipari titok!

Társadalmunk sok pozitív vívmánya mellett talán sehol sem romlott annyira a helyzet, mint a vizeink minőségének a terén! Környezetünk terhelése, ami felszíni vizeinkben rögtön megjelenik, oly mértékű, hogy nehéz számokkal kifejeznünk. Ha megkíséreljük is, nehéz felismernünk a veszélyt, pedig ma már egészségünk, az életünk ezen múlik!
Pasteur nem is olyan régen mondta: „betegségeink 90 %-át megisszuk!” Ma ezt Amerikában úgy fogalmazzák meg: a halálokok több mint 50%-át a vegyi szennyezők okozzák!

paz 02 img0249 tnMit jelent számunkra a vegyi szennyezés? Az Országos Tisztiorvosi Hivatal, egyik jelentésében, alábbiakról számolt be: „A 2000-es évek elején kereskedelmi forgalomban lévő vegyi anyagok száma már meghaladta a 130 000-t, a regisztráltaké a 13 000 000-t. Az előbbiek száma évente 400 - 1000 új tétellel növekszik, az utóbbiak számának évi növekedését pontosan nem ismerjük. A különböző márkaneveken (fantázianevek) forgalomba hozott készítmények számát 4 millióra becsülik. A készítmények összetétele általában ipari titok, a „fogyasztók” (lakosság, egészségügy, környezetvédelem stb.) körében gyakran ismeretlen.”

(Intergovernmental Forum on Chemical Safety, 1998)

Mindehhez az alábbi kiegészítéseket kell hozzátenni:

  • az átfogóan vizsgált és ismert vegyi anyagok száma alig több mint 2000 (!), de még a kielégítően ismert hatású vegyi anyagok száma sem több mint 60 000;
  • a WHO definíciója szerint minden egyes vegyi anyag potenciális kóroki tényező; ez azt jelenti, hogy a vegyi anyagok (tételszámuk 13 milliónál több!), mint kóroki tényezők sokszorosan haladják meg az eddig ismert valamennyi emberi megbetegedés ismert kóroki tényezőinek számát!”

A leírtak egyértelműen mutatják: ivóvizeink kémiai biztonsága kockázatos! Az ellenőrző hatóságoknak, a környezetvédelemi szerveknek, gyakorlatilag nincs ismerete arról, hogy vizeinkben milyen vegyi szennyeződések vannak! Hazai tudósaink ezért minősítették, több ízben veszélyesnek a vezetékes víz fogyasztását!
Egészségünk érdeke, hogy önmagunk és családunk biztonságáról, megfelelő tiszta víz forrással, minél hamarabb gondoskodjunk!