Képes a víz emlékezni?

A víz a rezgések ruháját hordja!

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai a hidrogénhidak tartóssága miatt, nem csupán termodinamikailag meghatározottak, de előéletfüggők is. A víz képes emlékezni rendezett előéleti állapotaira. Ha a rendezett előállapot más struktúrájú volt, mint amit az éppen aktuális folyadék állapotban a klaszterek energiaminimuma kiválaszt, akkor a víz először vegyes klaszterszerkezetű lesz, majd lassan minden klaszter szerkezete átalakul, és a termodinamikai egyensúlynak megfelelő klaszter-struktúra alakul ki (lokális egyensúly, metastabil fázis).

Így a rendezett állapot időben nem mindig állandó. Ugyanakkor az egyes struktúrák egymásba alakulása is reális. Mind a rendezett, mind a rendezetlen állapot emléknyomokat hagy a vízben. Például: az elektromos térrel, rádióhullámmal vagy vegyi szennyeződéssel (klórgázzal) széttördelt klaszterek vízmolekulái is megőrzik negatív élményeiket! Ezek a rendezetlen molekulák, ugyanolyan hőmérsékleten, ugyanolyan körülmények között, nehezebben rendeződnek klaszterekbe, mint a már klaszteres előélettel rendelkező referencia párjaik. (Dr. Szász) A hidrogénhíddal összekötődött vízmolekulák hozzák létre a rendezett vízmolekulacsoportokat, klasztereket, amelyeket egy közös rendezőelv irányít és tart össze. Ezt az állapotot nevezzük a víz élő, rendezett állapotának. Gyakorlatilag minden élő szervezetnek ezt az átprogramozást, ezt a rendező elvet szükséges a szervezetbe bekerült vízzel végrehajtatni. Könnyű belátnunk, ha egy vízmolekula vagy egy sejt nem követi a központi akaratot, akkor az a betegség forrása (pl: rákos sejt)! Belátható: nem mindegy, milyen tisztaságú és milyen állapotú vizet viszünk be a szervezetünkbe. Az RO rendszerrel kémiailag letisztított, majd energetizált (összerendezett) víz klaszter szerkezetű, gyorsan átveszi a központi akarattól a szükséges információkat (a rendező elvet) és könnyen beépül szervezetünk vízháztartásába. Ezzel szemben a rendezetlen, szennyeződésekkel terhelt ivóvíz megterheli immunrendszerünket, és többletmunkára kényszeríti szervezetünket! A vízkutatók mérései szerint a tiszta energetizált víz fél óra alatt éri el a sejtjeinket, amire a hagyományos csapvíz csak négy óra elteltével képes!