Víz az élő szervezetben

Strukturált vizek: gleccservizek, gyógyforrások

„Az ember átlagos sűrűsége 1,02-1,04 kg/dm3, ami mindössze 2-4 %-kal több a teljesen tiszta víz sűrűségénél. Az átlagos felnőtt ember 60-70 %-a víz (az anyaméhben a magzat közel 90 %-a víz, az újszülötté 66-74 %, ami később az élet során fokozatosan csökken).

Egy 70 kg-os egészséges, ivarérettsége teljében lévő ember testében kb. 46 l víz van. Figyelembe véve, hogy az átlagos emberi vegyületi alkotórészek – 16,8 %fehérje, 10,5 % zsír, 5,6 % szervetlen sók és 1,2 % szénhidrát – nagyrészt nagy molekulájú fehérjéket és zsírokat tartalmaznak, megállapíthatjuk, hogy az emberi test kémiailag egy igen híg oldat.

Ha a konyhasó mól-számával szeretnénk kifejezni az ember átlagos koncentrációját, akkor az egy liter vízben kb. 5-10 g konyhasó feloldásával keletkezik ugyanez a kémiai sűrűségű oldat. Kémiai szempontból tehát, az ember mint vizes oldat, egyenértékű egy csipet konyhasóval egy liter vízben!

A sejt még a test átlagánál is hígabb. A sejt anyagának 75-85 %-a víz.

A víz szerepe annyira alapvető, hogy ha pl. az emberből két liter hiányzik (a 46 literből 4,3 %), akkor szomjan pusztul. A víz tehát nem csupán fontos alapanyag, de egy nagyon érzékenyen beállított egyensúly (vízháztartás) alkotórésze a szervezetben.

Az élő anyagban a víz jelentős része rendezett állapotban található, és vizsgálatok szerint sokkal inkább közel-kristályos (szemi-kristályos), mint folyadék. Ez a viszonylagos rend a fentiekben tárgyalt »híg oldatot« lényegében lokálisan kristályos típusúvá alakítja, megváltoztatva annak minden tulajdonságát, beleértve még a mechanikai viselkedését is. Ez a kristályos típusú rend és a vele járó speciális kölcsönhatások az alapja annak, hogy a híg oldat mechanikailag stabil, a szervezet, és általában az élő anyag jól körülhatárolható egység.” (Dr. Szász)

S itt kapcsolódunk újra az ivóvizünk minőségéhez, mert a tömény oldatok (tej, sör, bor, cukros italok, de még a 150 mg/liter feletti töménységű ásványvizek is) inkább ételnek minősülnek, mert nem támogatják szervezetünk méregtelenítését!

Azonos az azonossal

A strukturált vizeknek megváltozik a felületi feszültsége, viszkozitása, dielektromos állandója, és az elektromos vezetőképessége. Érdekes módon ugyanaz a víz, amely – az alap kémiai tulajdonságoktól eltérően – rossz szigetelő, jól vezető, kevésbé nedvesítő tulajdonságú, korlátozottan oldékony, az élő szervezetbe kerülve aktivizálja az élettevékenységet, fokozza az anyagcserét, javítja a közérzetet, kedvezően hat a vér és a sejtközötti állomány vízkészleteire.

A rendezett víz a közel azonos tulajdonságú környezetben az ott meghatározó kooperációs utasításoknak megfelelően átalakul. Szerkezete felveszi a vezérlő rezgésekre illeszkedő „formaruhát” és a rendszer részévé válik.

Minél egységesebb – tömörebb – egy víz szerkezete, annál kevesebb energia-ráfordítással lehet beilleszteni egy meglévő rendszerbe. Minél „tragikusabb” emlékképekkel, információkkal érkezik az élőbe egy beilleszkedni vágyó vízszerkezet, annál nehezebb – ha nem lehetetlen – a beillesztése.

Már egy egyszerű mágnessel is képesek vagyunk befolyásolni a víz szerkezetét. A víz nem mágnesezhető, de polarizálható. Az egységes irányba rendezettség azt eredményezi, hogy a belső terek csökkennek és a szabad töltések a határfelületre áramlanak.

Az élő táplálékok vízkészletei ezért is sokkal hasznosabbak egy másik élő szervezetnek, mint egy mikrohullámú sütőben hőkezelt ételé. A mikrohullámú sütő nagy energiaszinteken, magas frekvencián rángatja a hidrogénhidak atomjait és szétrobbantja a meglévő rendezett struktúrákat. Ez esetben energiával felpumpált, irritáló információval telített, halott vizet viszünk be szervezetünkbe!

A klaszteres víz még nem tekinthető „élő”-nek

Ha egy vízszerkezet „alkalmilag” létrejött klasztereket tartalmaz, ez még nem jelenti azt, hogy tudatos „élő” víz, csupán azt, hogy a számtalan előforduló véletlenszerű lehetőségek egyik megnyilvánulását tapasztaljuk.

Ezzel szemben az „élő” víz szerkezete „tudatos”. Tudata folyamatos annak következtében, hogy állandó összeköttetésben (korrespodanciában) van a közvetlen, illetve a felettes kooperációs formarezonanciákkal.

Ezen azt kell érteni, hogy egyrészről tagja annak a közösségnek, amelyben azonos kolloid szerkezetből kialakított víz-kristályszerkezetek azonos rezonanciatartományban rezegnek. Másrészt az azonos klaszterek együttrezgése biztosítja, hogy az újonnan születő sejtek felvegyék azt az alaprezgést, amely arra az adott vízközösségre tartozik.

A rendszerek alaprezgése (vivőhulláma) nem klaszterszinten alakul ki. Az alaprezgést a felsőbb formarezonancia alakítja ki és erre „hangolódnak” rá az építőkövek. Az alacsonyabb szinten zajló események átalakíthatják (modulálhatják), sőt törölhetik is a vivőhullámokat.

Strukturált vizek: gleccservizek, gyógyforrások

Gleccservizek: általános jellemzőjük, hogy olvadékvizek. A jég kristályos szerkezete az olvadékvízben is fellelhető. A civilizációtól távol a természet tiszta rezgései a „hangadók”. A Nap olvasztja meg a gleccserek jegét, egyszerre érzékelhetők a Föld rezgései, de domináns a Nap éltető ereje, rezgése. A gleccservizek közül a legalaposabban a hunza törzs (ősi turáni nép) vizével foglalkoztak.

A hunza vizek ásványi anyaga tartalma nagyon alacsony, pH-ja a desztillált vízhez áll legközelebb, ennek ellenére fogyasztása révén nem ritka a 100 év feletti életkor, és vizében a halak egészségesebbek, mint bárhol a világon. A halak desztillált vízben nagyon hamar elpusztulnának.

A hunza víz vizsgálatakor megállapították, hogy szinte teljes egészében strukturált. A gleccservízben lévő minimális mennyiségű ásványi anyag kolloid formában található. A legfontosabb talán a hunza vizek nagyon magas elektromos potenciálja (40-45 mV). Csak az élő anyagban tapasztalható a kolloid szerkezetek környezetében ez a magas zéta potenciál, ott speciális zsírsavak veszik körül a kolloidokat a töltések megőrzése céljából. A gleccservíz megkövült fák hasadékain át csörgedezve a kőzetekből zsírsavakat old ki, és ebből képezi a kolloidok védőburkát.

Gyógyforrások: jellemzőjük, hogy kilépés előtt valami stukturálta a vizet. Ez lehet pozitív csillagpont sugárzás, lehet megkövült fákon való áthaladás, féldrágakövekkel való érintkezés, speciális örvénylés vagy ezek kombinációja. Jellemzőjük a kilépő víz magasabb rezgésszintje, a magasabb potenciálja. Ma ezt bovis értékkel fejezzük ki, és ebből a szempontból a kb. 30.000 bovis feletti vizek számíthatnak erre a minősítésre.

Lényeges szempont még, az energiaérték mellett, a kilépő víz ásványi anyag tartalma is, mert hiába magas a bovis értéke, ha magas az ásványi anyag tartalma. Hiszen hiába épül be könnyen a szervezetünkbe, ha nincs a bevitt víznek oldóképessége és nem tudja támogatja a méregtelenítést!